نوشته شده توسط : حافظ مجد
http://www.lse.medu.ir/lse/lseDocs/adverties/b1.jpg

ضمن عرض سلام و قبولی طاعات و عبادات همکاران

وهمچنین تقدیر و تشکر از عوامل اجرایی مدرسه راهنمایی صدیقه کبری به اطلاع می رساند مدرسه ی شبانه روزی صدیقه کبری در طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار به رتبه ی ممتاز استانی دست یافته است . امیدواریم مدیریت محترم مدرسه و همچنین کلیه همکاران شاغل در این مدرسه در سایه ی توجهات حق موفق و پیروز باشند.


تاریخ انتشار : سه شنبه هشتم مرداد ۱۳۹۲ |